Grodzisko w Sopocie

Grodzisko w Sopocie – skansen archeologiczny zrekonstruowanego wczesnośredniowiecznego grodu z VIII-X wieku.

Zrekonstruowane grodzisko znajduję się na miejscu w którym odnaleziono ślady unikatowych fortyfikacji. Obecnie jego rozwojem zajmuje się Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
Na terenie skansenu odbudowano dokładnie zabudowania bram, murów obronnych oraz chat, w miejscu gdzie odkryto ich relikty. Na miejscu prowadzono wykopaliska podczas których znaleziono wiele zabytkowych przedmiotów, które włączono do ekspozycji. Dzięki odkryciu przedmiotów codziennego użytku, a także wojennych oręży można wiele powiedzieć o życiu dawnych mieszkańców grodu.

Nie bez przyczyny gród został wzniesiony w tym miejscu. Położenie między potokami, na polodowcowym wzniesieniu, zapewniało trudną do zdobycia, naturalną linię obrony.

Pod koniec 2011 roku, otworzono nowoczesny pawilon wystawienniczo – edukacyjny. Dzięki temu, na jego terenie mogą odbywać się wystawy i lekcję edukacyjne przez cały rok. Muzeum Archeologiczne prowadzi także zajęcia popularyzujące historię, festyny, imprezy plenerowe oraz lekcje żywej historii dla dzieci u młodzieży szkolnej.

Jak dojść?

Do Grodziska w Sopocie najłatwiej dojść rozpoczynając naszą wycieczkę na słynnym „monciaku”. Idąc ul. Monte Cassino, w stronę mola, musimy skręcić przed Krzywym Domkiem w lewo, w ulicę Haffnera. Następnie poruszamy się cały czas prosto, po ok. 1km docieramy na miejsce. Budynek grodziska znajduje się po lewej stronie.

Zwiedzanie

Grodzisko w Sopocie można zwiedzać, od listopada do kwietnia w godz. 10:00-16:00, od maja do października w godz. 10:00-18:00. Należy pamiętać, że w poniedziałki Muzeum jest nieczynne, a w piątki wstęp bezpłatny.

Bilety

10 zł – Ulgowy
12 zł – Normalny
Wtorki wstęp wolny.

Karta Sopocka, Metropolitalna Karta do Kultury bilety ulgowe.

Mapa

Galeria

Adres

Grodzisko w Sopocie
ul. Haffnera 63
81-171 Sopot