info
Masz ciekawe informacje ?
Wyślij nam info na adres: newsy@esopot.info
na forum

pointer Historia miasta

Na terenie dzisiejszego Sopotu już w VII w. istniała słowiańska twierdza. Początkowo ze względu na swoje dogodne położenie pełniła ważne funkcję handlowe. Z czasem znaczenie twierdzy się zmniejszyło i w X w. działała w tym miejscu tylko osada rybacka, która w późniejszym czasie została całkowicie porzucona. Wiek później teren ten został ponownie zasiedlony. W granicach terytorialnych naszego miasta powstały dwie wioski Stawowie i Gręzewo. Należące do opactwa cystersów oliwskich wioski, po raz pierwszy pojawiają się w zapiskach w roku 1186. Kolejną wioska, która osiedliła się na terenie dzisiejszego Sopotu było Świemierowo, po raz pierwszy wspomniane w 1212 roku w dokumencie wydanym przez przez Mestwina I. Wioska była w posiadaniu klasztoru norbertanek z okolic Żukowa.

W 1283 roku nastąpiła pierwsza wzmianka o miejscowości w akcie donacyjnym księcia pomorskiego Mściwoja II na rzecz klasztoru cystersów w Oliwie. W 1823 Jan Jerzy Haffner, były lekarz armii napoleońskiej, wznosi Zakład Kąpielowy. W ciągu następnych lat powstają kolejne budynki uzdrowiskowe – Dom Zdrojowy, Łazienki Południowe i Łazienki Północne. W 1870 r. do Sopotu dociera kolej. Dekretem cesarskim z 8 października 1901 roku miejscowość otrzymała prawa miejskie – ich uroczyste nadanie miało miejsce 1 kwietnia 1902.

W latach 1919-1939 Sopot znajdował się w granicach Wolnego Miasta Gdańska, 1939-1945 III Rzeszy. Wojska radzieckie wkroczyły do Sopotu 23 marca 1945 obchodząc się z nim dosyć łagodnie – zniszczeniu uległo 135 budynków, co stanowiło 10% ówczesnej zabudowy. Między 1945 a 1975 rokiem miasto było siedzibą powiatu, w 1945 również władz wojewódzkich.

Zobacz też:

Etymologia nazwy miasta